70 let GMH

Gymnázium slaví jubileum

V roce 2023 si mnichovohradišťské gymnázium připomíná již 70 let své existence. Je to tak akorát na to, abychom mohli mluvit o škole s novodobou tradicí a jistou kontinuitou působení, na druhé straně se stále ještě můžeme osobně potkat i s jejími prvními absolventy. Právě zástupci první maturitní třídy z roku 1956 se stejně jako generace dalších studentů ke škole dodnes rádi hlásí a těší se také na setkání v rámci oslav v červnu tohoto roku.

Podíváme se krátce do historie: 1.září 1953 byla v Mnichově Hradišti založena jedenáctiletá střední škola – ta poskytovala všeobecné střední vzdělání s maturitou a spojovala dnešní základní a středoškolské vzdělání. Od roku 1961 pak již funguje samostatně střední všeobecně vzdělávací škola, která byla v roce 1968 transformována na gymnázium se čtyřletou délkou studia. V roce 1990 přibylo víceleté gymnázium, nejdříve sedmileté, od roku 1995 pak osmileté.

V současnosti studuje na Gymnáziu Mnichovo Hradiště 320 studentů (přesněji dle platné legislativy žáků) ve 12 třídách (4 třídy čtyřletého a 8 tříd osmiletého cyklu). Škola i nadále poskytuje všeobecné střední vzdělání zakončené maturitou, nabídkou volitelných předmětů ale dává i možnost profilace.

Jak budeme slavit? Již nyní pracujeme intenzivně na přípravě výročního almanachu – chceme v něm připomenout historii školy, zavzpomínat na její výrazné osobnosti, připomenout si i osobní zážitky ze školních let, upozornit na zajímavé absolventy, a samozřejmě také představit její současné fungování. Vlastní oslavy pak proběhnou v červnu – v pátek 9. 6. pozveme zájemce do místního kina na komentovanou virtuální procházku historií školy, kterou připravili pracovníci Muzea Mnichovo Hradiště (moc jim děkujeme za spolupráci). V sobotu 10.6. se budova gymnázia ve Studentské ulici na celý den otevře pro veřejnost – na programu bude studentská akademie, prohlídka školy, a především spousta setkání: studentů s učiteli, spolužáků, bývalých kolegů…

Zapište si tedy do kalendáře, že v sobotu 10.6. se jde po letech zase do školy, na“gympl“ na kopečku, pozvěte své spolužáky a nejlépe zorganizujte abiturientský sraz. Nebo se prostě přijďte jen tak potkat.

Lenka Sosnovcová, ředitelka školy

PublishDate: 
6 Bře 2023 - 14:23