Dlouhodobější projekty a akce školy

VLAJKA PRO TIBET

10. března

Připomínka okupace Tibetu

Historie Tibetu

Filmová, výtvarná či literární díla spojená s Tibetem


SVĚTOVÁ ŠKOLA

Základní cíl: podporujeme vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě

Světová škola je místem, kde:

  • globální témata tvoří přirozenou součást výuky a života školy;
  • se žáci pod vedením týmu učitelů zabývají aktivně světovým děním a sledují aktuální vývoj v rozvojovém světě;
  • žáci, učitelé i širší veřejnost získávají informace o globální problematice;
  • žáci identifikují místní problémy s globálním přesahem a usilují o jejich řešení;
  • je nejméně jedenkrát za rok ve spolupráci s místní partnerskou organizací uspořádána akce
  • je společný cíl přispět k řešení vybraného problému.

 

Koordinátor projektu: Mgr. Yvona Řehořková


PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ

Spolupráce s Člověkem v tísni

Listopad

Výuka moderních dějin

Komponovaný pořad:

Dokumentární film, práce s dobovými i současnými texty – odbornými, populárně naučnými, beletristickými

 

Zajišťuje: Mgr. Petr Mazánek


JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů

Od roku 2011 také v Mnichově Hradišti

Projekce pro školy

Dokumentární filmy s lidsko-právní tematikou

Následná beseda


STUDENTSKÉ VOLBY

Volby nanečisto

Přispívají k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů.

 

cíl: aby se studenti středních škol na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.


FILMOVÝ KLUB PŘI GMH

Středoškoláci promítají svým spolužákům

 

Dokumentární filmy s tématy:

lidská práva

životní prostředí

totalita

občanská angažovanost


 

FAIRTRADOVÁ ŠKOLA

Ve školním roce 2014 – 2015 se skupina žákyň zapojila do certifikace GMH coby fairtradové školy. Po ročním úsilí GMH označení Fairtradová škola získalo.

Hlavní aktivity v rámci projektu:

Osvěta o fair tradu

Prodej fairtradových výrobků

Pořádání Férové snídaně