Dlouhodobější projekty a akce školy

RESPEKT NEBOLÍ

 

Září 2010 – březen 2013

Ve spolupráci s Člověkem v tísni

Projekt zaměřený na lidská práva

Kvinta – septima 2013

Části projektu:

1. Třídenní exkurze do Litomyšle:

restaurátorské dílny, galerie, zámek, městský prostor, nový kostel, ubytování v nově zrekonstruovaném pivovaru – součást zámku.

2. Příprava a realizace výstavy uměleckým objektů ve veřejném prostoru města

Finanční podpora: Kč 12. 500,-

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Štrojsová,

dále zapojení: Mgr. Petr Mazánek, Mgr. Petr Rydval


PANENKA PRO UNICEF

Výroba panenek a jejich následné zaslání organizaci UNICEF

 

Panenky byly následně organizací UNICEF prodány a tímto prodejem byly získány prostředky pro očkování jednoho dítěte v rozvojové zemi.


POSTAVME SE HLADU

Za špaldou a pohankou

Podzim 2012

projekt zaměřený na potravinovou bezpečnost

Na projekt byla čerpána podpora Kč 20.000,-.

Části projektu:

Putování za místními výrobci potravin

Ochutnávka místních potravin

Projektový den – potravinová bezpečnost

Dílna pro veřejnost

Dílna pro mladší žáky

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Štrojsová,

spolupracovala: Mgr. Yvona Řehořková

 


ACTIVE CITIZENS

DEJ ZELENI ZELENOU

Projekt British Council a Člověka v tísni - Varianty

Občanská angažovanost, jaro 2013 – podzim 2014

Na projekt byla čerpána podpora ve výši Kč 13.000,-.

Aktivity v rámci projektu:

Provedení dotazníkového šetření

Zajištění přednášek odborníků

Barevné budky

Malování s MŠ

Jednání se samosprávou a státní správou

Panelové diskuse

Úklidové akce parků

Inspirativní výjezdy: Litomyšl, Hradec Králové, Mělník,…

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Štrojsová,

spolupracovali: Mgr. Yvona Řehořková, Mgr. Petr Mazánek


KDO JINÝ?!

Projekt společnosti Člověk v tísni –

Jeden svět na školách

Zaměřen na občanskou angažovanost,

podporu komunity

Získané finance – cca Kč 25.000,-

Dílčí části:

Dog´s life

Zažít město jinak

Filmový klub

Vedoucí projektu Mgr. Iva Štrojsová