Maturita

15. ledna bude zveřejněno jednotné zkušební schéma pro didaktické testy společné části maturitní zkoušky (obvykle v prvních pracovních dnech května). 

Dokumenty platné v minulém školním roce (z větší části se toto nebude měnit): 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek (květen 2020)

Hodnocení profilových zkoušek (květen 2020)

Do 16. února zveřejníme kritéria hodnocení písemných prací z českého a cizího jazyka. Kritéria hodnocení ústních zkoušek budou zveřejněna před jejich zahájením.