Maturita

Dokumenty pro profilové zkoušky:

Seznam literárních děl pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka (2022/2023)

Podmínky maturitní zkoušky a tematické okruhy k maturitní zkoušce ve školním roce 2022/2023 (zveřejněno 21.10.2022)

Způsob záznamu vytvářeného textu písemné maturitní práce (český jazyk, cizí jazyk) - vyvěšeno 1.2.2023

Rozpis ústních zkoušek profilové části - oktáva, 4.A (vyvěšeno 20.4.2023)

Kritéria hodnocení profilových zkoušek (květen 2023)

Hodnocení profilových zkoušek (květen 2023)