Maturita

Dokumenty pro profilové zkoušky:

Způsob záznamu vytvářeného textu písemné maturitní práce (český jazyk, cizí jazyk) - vyvěšeno 7.2.2022

Konzultační hodiny pro maturanty - květen 2022

Rozpis ústních maturitních zkoušek - oktáva/4.A

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek (květen 2022)

Hodnocení profilových zkoušek (květen 2022)