Maturita

Původné jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky (3 dokumenty): Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky, Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek podle kategorie uzpůsobení, Podrobné zkušební schéma (časový rozpis po dnech).

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci výše uvedený rozpis neplatí. 

Nové termíny jsou: 

pondělí 1.6. didaktický test z matematiky (od 8 hodin) a z anglického jazyka (od 13 hodin)

úterý 2.6.: didaktický test z českého jazyka (od 8 hodin)

středa 3.6.: test Matematika+ (od 9 hodin na spádové škole)

 

Kritéria hodnocení profilových maturitních zkoušek (květen 2020)

Hodnocení profilových zkoušek (květen 2020)

Rozpis maturitních zkoušek: 4.A  oktáva