Nahlížení do spisu

Zákonní zástupci uchazečů o osmileté a čtyřleté studium mají možnost nahlédnout do spisu přijímacího řízení, a to v pátek 12. června v době mezi devátou a dvanáctou hodinou.

Datum: 
12.06.2020 - 09:00