Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Přípravný týden
27.8.2019 Nástup pedagogů do školy po čerpání řádné dovolené
28.8. Vzdělávací akce pro pedagogy - ročníkové práce studentů
29.8. Vzdělávací akce pro zaměstnance školy s pověřencem pro GDPR
29.8. Opravné a doplňovací zkoušky, schůzky předmětových komisí
   
Září
2.9. Zahájení školního roku 2019/2020 (sál školy, kmenové učebny)
2.9.-3.9. Maturitní zkoušky - profilová a společná část (ústní zkoušky - opravné, náhradní termín)
2.9.-4.9. Opravné maturitní zkoušky (písemné) společné části na spádové škole
4.9.-6.9. Seznamovací pobyt primy a 1.A (Český Dub - sportovní areál)
9.9.-13.9. Sportovní kurz septimy a 3.A v Podještědském areálu Český Dub
20.9.-29.9. Poznávací zájezd do Banátu (Rumunsko)
28.9. Státní svátek (Den české státnosti)
   
Říjen
8.10. Návštěva divadelního představení - divadlo Mnichovo Hradiště (Bílá nemoc) /vybrané třídy/
28.10. Státní svátek České republiky (Den založení samostatného československého státu)
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
do konce měsíce Zveřejnění okruhů a podmínek profilové části maturitní zkoušky
   
Listopad
do 6.11. Schůzky předmětových komisí
7.11. 1. klasifikační pedagogická rada
12.11. Od 15 hodin schůzka výboru Spolku přátel (SP) GMH, od 16 hodin plenární schůze SP GMH, od 16:30 třídní schůzky v kmenových učebnách
17.11. Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
18.11.-22.11. Projekt Erasmus+
   
Prosinec
do 2.12. Odevzdání přihlášek k maturitním zkouškám
4.12. Den otevřených dveří
18.12. Návštěva kina
od 22.12. Vánoční prázdniny
   
Leden
do 5.1.2020 Vánoční prázdniny
6.1. Nástup do školy po vánočních prázdninách
12.1.-17.1. Lyžařský kurz (kvinta, 1.A - Pec pod Sněžkou)
15.1.-24.1. Schůzky předmětových komisí
24.1. Maturitní ples 4.A a oktávy (Škoda Auto muzeum v Mladé Boleslavi)
28.1. Pololetní klasifikační pedagogická rada
30.1. Vydání pololetního vysvědčení (výpisů)
31.1. Pololetní prázdniny; termín zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro osmileté a čtyřleté studium
   
Únor
3.2.-9.2. Jarní prázdniny
12.2. Přijímací zkoušky nanečisto (informační setkání pro zájemce od 15:30 hodin)
   
Březen
do 1.3. Termín podání přihlášky ke studiu na střední škole (oba druhy studia)
19.3.-27.3. Schůzky předmětových komisí
do 31.3. Odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky (český jazyk)
   
Duben
do 2.4. Projekt Erasmus+
2.4. 3. klasifikační pedagogická rada
7.4. Od 15 hodin schůzka výboru SP GMH, od 16 hodin třídní schůzky
8.4. Písemná práce společné části maturitní zkoušky
v průběhu měsíce Přijímací zkoušky na čtyřleté i osmileté gymnázium (konkrétní termíny určí MŠMT jednotným zkušebním schématem)
9.4. Velikonoční prázdniny
10.4. Velký pátek
13.4. Velikonoční pondělí
28.4. Klasifikační porada pro maturanty
29.4. Volno ředitele školy pro maturanty před zkouškami společné části
30.4. Písemná práce společné části maturitní zkoušky
   
Květen
1.5. Svátek práce
3.5.-9.5. Projekt Erasmus+
4.5.-6.5. Písemné maturitní zkoušky společné části, praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
8.5. Státní svátek (Den vítězství)
do 14.5. Konzultace pro maturanty před ústními zkouškami
15.5. Poslední zvonění (rozloučení s maturanty)
18.5.-22.5. Předmaturitní volno
25.5.-28.5. Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části; vodácký kurz (kvarta)
   
Červen
8.6.-12.6. Schůzky předmětových komisí
15.6.-19.6. Projektový týden
24.6. Závěrečná klasifikační porada
koncem měsíce Schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků
30.6. Vydání závěrečního vysvědčení
   
Hlavní prázdniny Od 1.7. do 31.8.
   
Nový školní rok Začátek v úterý 1.9.2020