Příspěvky SP GMH

Do pátku 10. února žádáme rodiče žáků primy a sekundy o zaplacení příspěvku Spolku přátel GMH za první a druhé pololetí letošního školního roku (celkem 500 Kč).

Datum: 
10.02.2023 - 15:00