Příspěvky SP GMH

Do pátku 17. února žádáme rodiče žáků kvinty a 1.A o zaplacení příspěvku Spolku přátel GMH za první a druhé pololetí letošního školního roku (celkem 500 Kč).

Datum: 
17.02.2023 - 15:00