Příspěvky SP GMH

Do pátku 24. února žádáme rodiče žáků tercie a kvarty o zaplacení příspěvku Spolku přátel GMH za první a druhé pololetí letošního školního roku (celkem 500 Kč).

Datum: 
24.02.2023 - 15:00