Příspěvky SP GMH

Do pátku 10. března žádáme rodiče žáků sexty a septimy o zaplacení příspěvku Spolku přátel GMH za první a druhé pololetí letošního školního roku (celkem 500 Kč).

Datum: 
10.03.2023 - 15:00