Přehled četby k ústní maturitní zkoušce

Do 30. dubna odevzdávají maturanti, kteří si zvolili dobrovolnou ústní zkoušku z českého jazyka, svým vyučujícím českého jazyka seznam 20 literárních děl k ústní maturitní zkoušce profilové části.

Datum: 
30.04.2021 - 23:45
Do události zbývá 10 (den/dny/dnů)