Přijímací řízení - aktuality (17.3.2021), časový rozpis

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.3.2021 se přijímací testy pro žáky devátých a pátých tříd základních škol přesouvají z poloviny dubna takto:

Čtyřleté studium: 3.5. a 4.5.2021 (zahájení ve škole v 8 hodin, začátek administrace testu z matematiky v 8:30 hodin, konec testování nejpozději ve 13 hodin)

Osmileté studium: 5.5. a 6.5.2021 (zahájení ve škole v 8 hodin, začátek administrace testu z matematiky v 8:30 hodin, konec testování nejpozději ve 13 hodin)

Uchazeči budou dva týdny před konáním testů vyrozuměni pozvánkou k přijímacím testům (odeslání pozvánek ze školy nejpozději 19.4. uchazečům o čtyřleté studium a 21.4. uchazečům o osmileté studium).

Souhrn změn v přijímacím řízení (vydáno MŠMT 15.3.)

Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek (rozpis)