První fáze návratu žáků se gymnázií netýká

Nejméně do 23. dubna bude probíhat výuka ve všech třídách distanční formou. 

První fáze návratu žáků zpět do škol se týká pouze mateřských škol a prvního stupně základních škol. Žáci gymnázií zůstávají nadále na distanční výuce. Umožněné budou pouze konzultace skupin žáků ve formátu jeden žák - jeden učitel.