Schválen zákon o zvláštních pravidlech přijímací a maturitní zkoušky (27.3.)

Z důvodu mimořádné situace v souvislosti se šířením koronaviru SARS-Co-V-2, který způsobuje onemocnění Covid-19, došlo ke změnám v organizaci přijímacích a maturitních zkoušek. Zásadně se mění některé skutečnosti, které popisuje zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Tento zákon byl schválen Parlamentem České republiky, podepsán prezidentem ČR a ve sbírce zákonů vyšel dne 27. března 2020.

Nejdůležitější informací je ta, že se všechny termíny budou odvíjet od data opětovného nástupu žáků do školy (o tom rozhodne Vláda ČR). 

Klasifikace maturantů za druhé pololetí bude posunuta z původního 30. dubna na pozdější (nejspíše květnový) termín. 

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po nástupu žáků, maturitní zkoušky nejdříve 21 dní po nástupu žáků do škol. 

Znění zákona zde.          Informace MŠMT k zákonu o přijímacích a maturitních zkouškách

Schéma maturitních zkoušek                Schéma přijímacích zkoušek

Organizační a technické podrobnosti připravuje MŠMT formou vyhlášek, které zatím nebyly schváleny.