Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

 

Obecná pravidla přijímacího řízení a základní informace (legislativa, formy zkoušky, přihlášky ke studiu, termíny zkoušek, zápisový lístek) - ke stažení zde

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu - excel, pdf

Kritéria přijímacího řízení jsme zveřejnili 10. ledna 2020.

Kód studia: čtyřleté 79-41-K41, osmileté 79-41-K81

Obor studia: Gymnázium (pro čtyřleté i osmileté studium)

Potvrzení od lékaře vyžadujeme jen tehdy, pokud se jedná o (dlouhodobé) zdravotní problémy mající vliv na výuku.

Časový rozpis přijímacích zkoušek vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z ledna 2019 pro školy, výchovné poradce, žáky a jejich zákonné zástupce.

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 3.12.2018 k přijímací zkoušce z českého jazyka pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí při přijímání na střední školu. 

Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 11.1.2019 pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (přijímací řízení). 

Ilustrační testy z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ (pro každý test vždy zadání /testový sešit/, záznamový arch, klíč správných řešení); testy byly použité při přijímačkách nanečisto ve středu 12. února 2020.