Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/2022

 

Obecná pravidla přijímacího řízení a základní informace (legislativa, formy zkoušky, přihlášky ke studiu, termíny zkoušek, zápisový lístek) (aktualizováno 11.1.2022). 

Informace pro uchazeče před konáním přijímacích zkoušek.

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu (formulář platný od roku 2019) - excel, pdf

Kritéria přijímacího řízení (zveřejněna 31. ledna 2022). 

Kód studia: čtyřleté 79-41-K41, osmileté 79-41-K81

Obor studia: Gymnázium (pro čtyřleté i osmileté studium)

Potvrzení od lékaře vyžadujeme jen tehdy, pokud se jedná o (dlouhodobé) zdravotní problémy mající vliv na výuku.

Upřednostňujeme příjem přihlášek v písemné podobě (nejlépe doporučený dopis - naše adresa je Studentská 895, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01), případně v elektronické podobě (barevný scan přihlášky; gmh@gmh.cz).

Termíny přijímacích zkoušek vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (vydáno v srpnu 2021).

Odkaz na webové stránky Cermat (přijímací řízení)

Ilustrační testy z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ (pro každý test vždy zadání /testový sešit/, záznamový arch, klíč správných řešení); testy byly použité při přijímačkách nanečisto ve středu 12. února 2020. Další ilustrační testy zveřejnil Cermat na svých stránkách dne 11. ledna 2021.

Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.