Přijímací řízení (souhrnné informace)

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/2023

 

Informace pro rodiče uchazečů o studium na gymnáziu (legislativa, formy zkoušky, přihlášky ke studiu, termíny zkoušek, zápisový lístek) (aktualizováno 22.11.2023). 

Informace pro uchazeče a jejich rodiče před konáním přijímacích zkoušek.

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu (formulář platný od roku 2019) - excel, pdf

Kritéria přijímacího řízení jsme zveřejnili 16. ledna 2023.

Kód studia: čtyřleté 79-41-K41, osmileté 79-41-K81

Obor studia: Gymnázium (pro čtyřleté i osmileté studium)

Potvrzení od lékaře vyžadujeme jen tehdy, pokud se jedná o (dlouhodobé) zdravotní problémy mající vliv na výuku.

Upřednostňujeme příjem přihlášek v písemné podobě (nejlépe doporučený dopis - naše adresa je Studentská 895, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 01), případně v elektronické podobě (barevný scan přihlášky; gmh@gmh.cz). Pokud vlastníte datovou schránku, nezapomeňte ji do přihlášky uvést. 

Termíny přijímacích zkoušek:

  • čtyřleté studium: 13. dubna a 14. dubna 2023
  • osmileté studium: 17. dubna a 18. dubna 2023
  • náhradní termín pro oba dva typy studia: 10. května a 11. května 2023

Odkaz na webové stránky Cermat (přijímací řízení)

Ilustrační testy z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ (pro každý test vždy zadání /testový sešit/, záznamový arch, klíč správných řešení). Další ilustrační testy zveřejněné na webových stránkách Cermat.

Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  • středa 18. ledna 2023, škola otevřena od 8:30 do 16:00 hodin
  • komentovaná prohlídka pro uchazeče a jejich rodiče - v 10:00 a v 15:30 hodin (sraz před vchodem do budovy školy)
  • možnost online setkání (v prostředí MS Teams) - středa 8. února 2023