Formuláře/dokumenty ke stažení

Dokumenty pro studenty

 Školní řád ve školním roce 2022/2023

Hygienické desatero aneb jak na Covid

 Potvrzení o studiu - formulář

 Žádost o uvolnění z vyučování

 Žádost o změnu volitelného předmětu

 Organizace školního roku 2022/2023 (prázdniny a volné dny)

 Žádost o přerušení studia

 Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce profilové části z českého jazyka (vloženo 22.9.2021)

 Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (profilová maturitní zkouška - formát PDF)

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka (profilová maturitní zkouška - formát DOCX)

 Formulář přihlášky k dennímu studiu na střední škole (pro osmileté i čtyřleté gymnázium)

Ilustrační testy k přijímacím zkouškám (vloženo 12.2.2019 odpoledne) - složka .zip obsahuje testový sešit /tj. zadání testů z českého jazyka, matematiky/, záznamový arch a klíč správných řešení (čtyřleté studium, osmileté studium).

 Tematické okruhy k maturitní zkoušce (profilová část) - zveřejněno 25.10.2021

 Kritéria hodnocení profilových zkoušek (platné pro maturity v jarním a podzimním termínu 2022)

 Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky (platné pro maturity v jarním a podzimním termínu 2022)

Pravidla chování při distanční výuce

 


Dokumenty pro rodiče

 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy, posudek lékaře

 Oznámení o ukončení studia na GMH

 Oblast péče školního psychologa

 Zpráva o činnosti Školské rady při GMH za rok 2017

 Zpráva o činnosti Školské rady při GMH za rok 2019

 Souhlas s činností školní psycholožky

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění (pro maturitní a přijímací zkoušky)

 

 


Dokumenty - obecné

 Stanovy Spolku přátel GMH

 Výroční zpráva GMH 2016/2017

 Výroční zpráva GMH 2017/2018

 Výroční zpráva GMH 2018/2019

 Výroční zpráva GMH 2019/2020

 Výroční zpráva GMH 2020/2021

 Výroční zpráva GMH 2021/2022

 Výroční zpráva GMH 2019 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Výroční zpráva GMH 2020 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva GMH 2021 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva GMH 2022 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Minimální plán prevence