Formuláře/dokumenty ke stažení

Dokumenty pro studenty

 Školní řád 2020/2021

Hygienické desatero aneb jak na Covid

 Potvrzení o studiu - formulář

 Žádost o uvolnění z vyučování

 Organizace školního roku 2020/2021 (prázdniny a volné dny)

 Žádost o přerušení studia

 Literární díla k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury (seznam) - společná část maturitní zkoušky 2019/2020 (aktualizace 28.2.2020)

 Formulář přihlášky k dennímu studiu na střední škole (pro osmileté i čtyřleté gymnázium)

Ilustrační testy k přijímacím zkouškám (vloženo 12.2.2019 odpoledne) - složka .zip obsahuje testový sešit /tj. zadání testů z českého jazyka, matematiky/, záznamový arch a klíč správných řešení (čtyřleté studium, osmileté studium).

 Maturitní zkoušky GMH - tematické okruhy z jednotlivých předmětů, podmínky zkoušek (zveřejněno 27.10.2020, aktualizace písemné práce z ČEJ 6.11.2020, doplnění termínů písemných prací profilové části maturitní zkoušky 4.12.)

Pravidla chování při distanční výuce

 


Dokumenty pro rodiče

 Žádost o uvolnění z tělesné výchovy, posudek lékaře

 Formulář - žádost o nové rozhodnutí (přijímací zkoušky)

 Oblast péče školního psychologa

 Zpráva o činnosti Školské rady při GMH za rok 2017

 Souhlas s činností školní psycholožky

 Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění (pro maturitní a přijímací zkoušky)

 

 


Dokumenty - obecné

 Stanovy Spolku přátel GMH

 Výroční zpráva GMH 2016/2017

 Výroční zpráva GMH 2017/2018

 Výroční zpráva GMH 2018/2019

 Výroční zpráva GMH 2019/2020

 Výroční zpráva GMH 2019 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Výroční zpráva GMH 2020 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 Minimální plán prevence