Naše partnerství

Franz-Ludwig-Gymnasium – naše partnerské gymnázium

http://franz-ludwig-gymnasium.de

 

Historie kontaktů

Kontak tmezi Gymnáziem Franze Ludwiga v Bamberku a Gymnáziem Mnichovo Hradiště vznikl v roce 1992, první návštěva českých studentů v Bavorsku se pak uskutečnila na jaře 1993. Za podpory vedení školy se na jejich organizování, tvorbě a přípravě programů podílejí od začátku vyučující německého jazyka – Zuzana Břoušková, Věra Edrová a Lenka Sosnovcová. Před dvěma lety se k nim připojila Lenka Flanderková. Na samém začátku však byla naše bývalá vyučující německého jazyka Nataša Milanovová, která tento kontakt navázala.

 

Celková charakteristika vztahů

Jde o partnerské vztahy s Gymnáziem Franze Ludwiga z bavorského města Bamberk. Veškeré vztahy se uskutečňují výměnnou formou – tedy jednou ročně navštíví skupina německých studentů město Mnichovo Hradiště, jsou po dobu cca. 1 týdne ubytováni v rodinách českých gymnazistů, zúčastní se spolu s nimi výuky, poznávají přírodu, sportují, společně jezdí na výlety, poznávají způsob života v ČR. Titíž studenti Gymnázia Mnichovo Hradiště pak v témže školním roce jedou do Bamberka, kde je pro ně připraven podobný program.

 

Náplň pobytů

Vzhledem k výše uvedeným cílům je snaha, aby studenti v obou etapách výměny trávili co nejvíce času spolu vzájemnou komunikací, a to při výletech, sportu i zábavě. Ani v případě výletů se rozhodně nejedná o klasickou turistiku – součástí jsou často tematické exkurze, v rámci partnerských vztahů byla zrealizována řada projektů (např. v roce 2001 se studenti z Německa učili od svých hostitelů základům češtiny a české lidové písně, v roce 2007 se jednalo o projekt „Bamberk očima studentů GMH“, jehož výstupy byly využity k výzdobě školy a při výuce,v roce 2010 jsme se zaměřili na problematiku česko-německých vztahů, v roce 2016 byl pro studenty připraven projekt „Karel IV. – český král a císař SŘŘ NN).

 

Cíl kontaktů

Cílem je především vzájemné poznávání a sblížení mladých lidí dvou sousedních zemí, navázání neformálních vztahů – vedle toho také samozřejmě rozvíjení jazykových znalostí, dovedností a obecně získání dalších zkušeností.


Město Bamberg

Starobylé město Bamberg leží na řece Regnitz v bavorských Horních Francích asi 100 km západně od hranic Čech. Tohle univerzitní město má cca. 70 000 obyvatel a je významným hospodářským a kulturním místem Horních Frank. Jeho historické centrum je plné pozoruhodných památek. Císařský dům a mnoho dalších historických staveb je důvodem, proč je historické centrum Starého města zapsáno od r. 1993 na listině UNESCO jako světové kulturní dědictví.