Spolek přátel GMH, zapsaný spolek

Předseda spolku: Mgr. Jan Nohýnek

kontakt: reditel@nabytek-honza.cz

IČO: 22692151

 

Spolek přátel GMH je apolitickou organizací sdružující žáky, rodiče a všechny ostatní přátele školy. V této podobě funguje od 30.11.2007, kdy byl založen ve formě občanského sdružení. Každá třída gymnázia má ve výboru Spolku svého zástupce. Z jeho řad je volen předseda Spolku. Dalším orgánem je Kontrolní komise.

Cílem Spolku je podporovat činnost studentů a učitelů tak, abychom zajistili žákům co nejlepší rozvoj. Dále jednáme s vedením školy o problémech, námětech, které dostaneme od rodičů i studentů.

Rozpočet spolku je tvořen především příjmem z příspěvků od Vás rodičů, příjmem z plesů a od případných sponzorů.

S dotazy, přáními, stížnostmi se můžete obrátit na zástupce třídy ve výboru Spolku, nebo přímo na předsedu.

Pokud chcete podpořit Gymnázium MH, jednotlivé třídy, popř. konkrétní činnost, kontaktujte předsedu spolku, který zajistí uzavření sponzorskou smlouvu.

Děkujeme Vám, že nejste lhostejní k tomu, jak funguje naše škola.