Den otevřených dveří 19. ledna

Zveme uchazeče o studium na naší škole i jejich rodiče na den otevřených dveří (prezenční formou) ve středu 19. ledna. Setkáte se s vedením školy a výchovnou poradkyní, sdělíme vám základní informace k přijímacímu řízení. Vstup do školy je možný pouze za dodržení protiepidemických opatření (ochrana nosu a úst, rozestupy) – a to v 9:00 a ve 14.30 hodin (sraz účastníků před vchodem do školy – účastníci se budou po budově školy pohybovat ve skupině s doprovodem).

Na středu 9. února plánujeme setkání vedení školy s uchazeči o studium formou online schůzky v prostředí Microsoft Teams. 

Leták - pozvánka na den otevřených dveří 

Těšíme se na vás!

PublishDate: 
Tuesday, 2022, January 11 - 3:41pm