Distanční výuka pokračuje i v listopadu

Od pondělí 9.11. vstupuje v platnost upravený rozvrh hodin distanční výuky (Rodič/Student > Rozvrh). Distanční výuka pokračuje i v listopadu pro všechny třídy vyššího i nižšího stupně gymnázia. Další vývoj bude záležet na vývoji epidemiologické situace, nejméně však do 20.11. (konec nouzového stavu) bude probíhat pouze výuka distanční formou.

Podle plánu MŠMT představeného na tiskové konferenci v pátek 30.10. se návrat žáků do školy má přednostně týkat prvních a druhých tříd ZŠ, pak žáků speciálních škol a maturantů. O uvolnění opatření rozhodne ministr zdravotnictví. 

Pro žáky všech tříd platí ve výše uvedeném období výuka distanční formou, která spočívá v on-line hodinách (viz Rodič > Rozvrh nebo Student > Rozvrh) a v zadávání dlouhodobějších úkolů. On-line hodiny probíhají v prostředí Microsoft Teams, zasílání prací tamtéž, případně v Office365 (na školní e-mailové adresy žáků). Distanční výuka je realizována v souladu s §184a Školského zákona. Pro všechny žáky je distanční forma výuky povinná; případnou neúčast je třeba omluvit do 3 dnů zákonným zástupcem nebo zletilým studentem třídnímu učiteli.