Distanční výuka pro všechny třídy od 14.10.

Na základě rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 12.10.2020 přecházejí všechny třídy gymnázia od středy 14. října 2020 na distanční formu výuky. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na středním vzdělávání bez výjimek, a to nejméně do 1.11.2020. 

Pro žáky všech tříd platí ve výše uvedeném období výuka distanční formou, která spočívá v on-line hodinách (viz Rodič > Rozvrh nebo Student > Rozvrh) a v zadávání dlouhodobějších úkolů. On-line hodiny probíhají v prostředí Microsoft Teams, zasílání prací tamtéž, případně v Office365 (na školní e-mailové adresy žáků). Distanční výuka je realizována v souladu s §184a Školského zákona. Pro všechny žáky je distanční forma výuky povinná; případnou neúčast je třeba omluvit do 3 dnů zákonným zástupcem nebo zletilým studentem třídnímu učiteli. 

Rozhodnutím MŠMT byly prodlouženy podzimní prázdniny o dva dny - budou tedy trvat celý týden od 26. října do 30. října 2020. 

Odkaz - zpráva na internetových stránkách MŠMT