Erasmus+ Cesta do Evropy

Projekt mobility osob KA1

Doba trvání projektu: 1.9.2018 – 31.8.2019

Účastníci projektu: pedagogové Gymnázia Mnichovo Hradiště (5 osob)

Cíl: Zkvalitnění odborné i jazykové vybavenosti učitelů, získání inspirace a nových zkušeností, motivace k užití moderních metod výuky – v konečném důsledku zkvalitnění výuky na GMH

Náplň: V rámci projektu se uskuteční 5 mobilit (zahraničních výjezdů) – 2 týdenní stáže na zahraničních školách (Estonsko a Polsko), 2 prázdninové kurzy angličtiny (Velká Británie), studijní cesta zaměřená na poznání finského školství (Finsko).

Veškeré náklady spojené s realizací projektu jsou hrazeny z grantových prostředků.