Jazykově poznávací zájezd do Velké Británie

Ve dnech 23. - 30. září 2018 vyjela skupina studentů vyššího gymnázia do Velké Británie. Zájezd měl jazykově poznávací charakter - účastníci chodili dopoledne do jazykové školy, kde absolvovali výuku s rodilými mluvčími, odpoledne se jezdilo na výlety. Ubytování bylo zajištěno v rodinách v přímořském městečku Margate.