Nahlížení do spisu

Před vyhlášením výsledků přijímacích zkoušek mají zákonní zástupci uchazečů možnost nahlédnout do spisu žáka, a to ve čtvrtek 28.4. mezi 9-12 hodinou.

Datum: 
28.04.2022 - 09:00