Organizace závěru školního roku

Zveřejňujeme rozpis událostí v posledních dvou vyučovacích týdnech školního roku 2021/2022:

Projektový týden

Pondělí 20.6. - pátek 24.6. (třídy nižšího gymnázia a žáci tříd vyššího gymnázia pracují na projektech podle pokynů jednotlivých garantů projektů; v pátek 24.6. proběhne prezentace projektů v kině v Mnichově Hradišti /od 8:15 pro vyšší gymnázium a v 10:45 hodin pro nižší gymnázium/)

Odevzdávání učebnic

Prima, sekunda, tercie, kvarta odevzdávají učebnice v pátek 24.6. v době od 8:00 do 10:15 hodin.

 

Pondělí 27.6.: výlety a exkurze (tercie, kvarta, 3.A, septima), část sexty - výtvarné práce, výuka nejpozději do 13:20 hodin, rozdávání učebnic v primě a sekundě

Úterý 28.6.: sportovní den (do cca 13:00 hodin)

Středa 29.6.: výlety a exkurze (kvinta, 1.A), rozdávání učebnic (tercie), zkrácená výuka všech tříd, úvodní schůzka rodičů budoucí primy a 1.A (od 15:30 hodin)

Čtvrtek 30.6.: zakončení školního roku, rozdání výročního vysvědčení (konec nejpozději do 9 hodin)

 

Hlavní prázdniny začínají v pátek 1. července a končí ve středu 31. srpna. Ve dnech 29.-31.8. budou probíhat doplňkové a opravné komisionální zkoušky žáků, kteří nebyli klasifikovaní nebo neprospěli. 

Nový školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září. 

PublishDate: 
Friday, 2022, June 17 - 9:28am