Příspěvky SP GMH

Do pátku 17. března žádáme rodiče žáků 2.A a 3.A o zaplacení příspěvku Spolku přátel GMH za první a druhé pololetí letošního školního roku (celkem 500 Kč).

Datum: 
17.03.2023 - 15:00