Představujeme naši školu (film, prezentace)

Pod tímto odkazem naleznete všechny informace pro uchazeče (přihlášky, kritéria, termíny, ilustrační testy atd.).

Podívejte se na film, který vytvořili studenti septimy a který představuje naši školu. Odkaz zde