Přejeme vám krásné prázdniny!

Všem našim současným i budoucím studentům přejeme příjemné letní prázdniny a pedagogům i nepedagogickým pracovníkům krásnou dovolenou.

PublishDate: 
Friday, 2022, July 1 - 12:38pm