Přijímací řízení - kritéria

Zveřejňujeme kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od školního roku 2021/22.

Nejdůležitější body kritérií:

* všichni uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky CERMAT z českého jazyka a z matematiky

* termíny zkoušek jsou 12.4. a 13.4. pro čtyřleté studium a 14.4. a 15.4. pro osmileté studium

* termín odevzdání přihlášky je 1.3.2021 (včetně)

* do čtyřletého studia přijmeme maximálně 24 žáků, do osmiletého studia maximálně 28 žáků

* prospěch ze základní školy i aktivity žáků (kroužky, ZUŠ apod.) musí být potvrzené razítkem a podpisem

Další informace (včetně formuláře přihlášky ke studiu) naleznete zde.