Poslední vyučovací den školního roku

Středa 30. června je závěrečným dnem letošního školního roku, ve kterém se převážnou část vyučovalo distanční formou. Žáci v průběhu prvních dvou vyučovacích hodin obdrží ročníkové vysvědčení.
Nový školní rok 2021/22 začne ve středu 1. září.

Datum: 
30.06.2021 - 08:00
To event remaining 6 days