Prima a sekunda od 3.5. ve škole

Vláda ČR na svém zasedání 29.4. rozhodla, že se žáci druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií ve Středočeském kraji vrátí rotačně na prezenční výuku. V pondělí 3.5. nastoupí po 4 měsících distanční výuky prima a sekunda, další týden pak tercie a kvarta. Ostatní třídy zůstávají na distanční výuce. 

Prima a sekunda začnou v pondělí 3.5. druhou vyučovací hodinou, kdy budou žáci testovaní na covid-19 antigenními testy. Další výuka bude celý týden probíhat podle zvláštního rozvrhu hodin kvůli přijímacím zkouškám, které se v prvním květnovém týdnu konají souběžně. Druhý termín testování žáků bude ve čtvrtek 6.5. také druhou vyučovací hodinu. 

Povolené jsou také konzultace pro maturanty a žáky nižších ročníků, kteří o ně projeví zájem, v počtu maximálně 6 žáků. Podmínkou je doklad o negativním testu na covid-19 ne starší než 7 dní, případně doklad o prodělání tohoto onemocnění ne starší než 90 dní (vztaženo ke dni konzultace).

PublishDate: 
Thursday, 2021, April 29 - 4:17pm