Projekty

Projekty a projektová výuka má na naší škole dlouhodobou a bohatou tradici. Někdy se jedná o drobné několikahodinové akce, jindy jde o projekt na celý školní rok. Na některých projektech pracovali a pracují žáci napříč různými ročníky a třídami, v jiných případech je projekt aktivitou jedné třídy či několika žáků dané třídy. Z hlediska financování využíváme možnosti různých dotačních titulů či grantů, v některých případech pomohou finančně či materiálně zákonní zástupci, některé projekty lze tvořit v podstatě bez finančních prostředků. Na konci června se pravidelně koná tzv. Projektový týden. Při realizaci projektů spolupracuje v rámci komunity (městský úřad, místní základní školy, mateřská škola, základní umělecká škola, muzeum...) i se vzdálenějšími organizacemi (Ekocentrum Zahrada MB, Člověk v tísni: Varianty a Jeden svět na školách, ...).
Projekty vyplývají i z certifikátů, jichž je GMH držitelem - již několik let jsme Světovou školou a Fairtradovou školou i nositeli označení Rodiče vítáni.

PROJEKTOVÝ TÝDEN - ČERVEN 2020

Projekty ve školním roce 2019/2020


PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ

Žáci naší školy se ve školním roce 2018/2019 zúčastnili projektu Příběhy našich sousedů, které zajistila o.p.s. Post Bellum. Závěrečná tisková zpráva zde