Testování ČŠI

Třída kvarta byla zařazena do výběrového testování žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každý žák na naší škole bude testovaný ze zeměpisu a anglického jazyka (každý test na počítači v rozsahu 2 vyučovacích hodin) - úterý 16. května, 2.-5. vyučovací hodina.

Datum: 
16.05.2023 - 09:00