Výsledky přijímacích zkoušek

Pod níže uvedenými odkazy zveřejňujeme výsledky přijímacích zkoušek na osmiletý a čtyřletý obor. Uchazeči jsou uvedení pod kódy, které najdete na pozvánce k přijímacím zkouškám. 

Osmileté studium (obor Gymnázium 79-41-K/81) 

/2 uchazeči byli řádně omluveni z jednotných přijímacích zkoušek a budou konat testy v náhradním termínu - proto je hranice přijetí posunuta o 2 místa/

Čtyřleté studium (obor Gymnázium 79-41-K/41)

/1 uchazeč byl řádně omluven z jednotných přijímacích zkoušek a bude konat testy v náhradním termínu - proto je hranice přijetí posunuta o 1 místo/

Přijatí uchazeči jsou vyrozuměni pouze touto cestou, rozhodnutí se nezasílá. Zápisový lístek ke studiu na gymnáziu mohou přijatí uchazeči odevzdávat do 10 pracovních dnů od zveřejnění jejich seznamu (tj. do 16.5. včetně). Zápisový lístek lze vzít zpět pouze tehdy, když je uchazeč přijatý na jinou školu na odvolání. 

Nepřijatí uchazeči (zákonní zástupci) si mohou vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí v kanceláři školy osobně v úterý 2.5. a ve středu 3.5. v době 7:15 - 14:00, případně po telefonické domluvě i v jiný čas. Zároveň můžete odevzdat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Formulář najdete pod tímto odkazem.

Nevyzvednete-li si rozhodnutí o nepřijetí osobně, bude vám zasláno poštou (do vlastních rukou). V tomto případě pak lze podat odvolání do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí. 

PublishDate: 
Friday, 2023, April 28 - 12:26pm