Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté studium

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacího řízení na čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium). Uchazeči jsou uvedení pod kódem, který najdete na pozvánce k přijímacím zkouškám. 

Celkové pořadí je vytvořené na základě bodů ze základní školy (první sloupec - součet bodů za vysvědčení, účast v soutěžích a aktivity), bodů za didaktický test z matematiky (maximum 50 bodů) a za didaktický test z českého jazyka (maximum 50 bodů). Maximální možný počet bodů je 125. V didaktických testech se počítá pouze lepší výsledek za každý test. Z důvodu účasti žáků - cizinců je uváděno tzv. redukované pořadí.

Přijímáme celkem 25 žáků - zatím je označených 24 přijatých uchazečů, jedno místo je na odvolání. 

Žáci označení jako přijatí jsou o svém přijetí informováni pouze vyvěšením výsledků na webu školy a na vstupních dveřích do budovy školy (zveřejněno 28.4.2022 v 19:10 hodin). Zákonní zástupci přijatých uchazečů mají 10 pracovních dní na odevzdání zápisových lístků, pokud mají zájem studovat na našem gymnáziu. Žádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří nemají zájem o studium u nás, aby nám toto oznámili telefonicky (326 771 601) nebo e-mailem (gmh@gmh.cz).

Rozhodnutí o nepřijetí budeme posílat poštou do vlastních rukou ve středu 4.5. Do té doby je možné pro urychlení odvolacího řízení vyzvednout si toto rozhodnutí osobně v kanceláři školy, a to v pátek 29.4. v době od 10:00 do 13:30 hodin, v pondělí 2.5. a v úterý 3.5. vždy v době 7:30-13:30 hodin (12:00-12:30 obědová přestávka), případně po telefonické dohodě i jindy. Současně lze podat i odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (formulář zde) - lhůta pro podání odvolání jsou 3 dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. 

Zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě, že je uchazeč přijatý na odvolání na druhou školu. 

PublishDate: 
Thursday, 2022, April 28 - 7:04pm