Výsledky přijímacího řízení - osmileté studium

Zveřejňujeme výsledkovou listinu přijímacích zkoušek na osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium). Uchazeči jsou uvedení pod kódem, který najdete na pozvánce k přijímacím zkouškám. 

Celkové pořadí je vytvořené na základě bodů ze základní školy (první sloupec - součet bodů za vysvědčení, účast v soutěžích a aktivity), bodů za didaktický test z matematiky (maximum 50 bodů) a za didaktický test z českého jazyka (maximum 50 bodů). Maximální možný počet bodů je 125. V didaktických testech se počítá pouze lepší výsledek za každý test.

Přijímáme celkem 27 žáků - zatím je označených 25 přijatých uchazečů, jedno místo ponecháváme na náhradní termín 10.5. (1 uchazeč se řádně omluvil) a jedno místo na odvolání. 

Žáci označení jako přijatí jsou o svém přijetí informováni pouze vyvěšením výsledků na webu školy a na vstupních dveřích do budovy školy (zveřejněno 28.4.2022 v 17:10 hodin). Zákonní zástupci přijatých uchazečů mají 10 pracovních dní na odevzdání zápisových lístků, pokud mají zájem studovat na našem gymnáziu. Žádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří nemají zájem o studium u nás, aby nám toto oznámili telefonicky (326 771 601) nebo e-mailem (gmh@gmh.cz).

Rozhodnutí o nepřijetí budeme posílat poštou do vlastních rukou ve středu 4.5. Do té doby je možné pro urychlení odvolacího řízení vyzvednout si toto rozhodnutí osobně v kanceláři školy, a to v pátek 29.4., v pondělí 2.5. a v úterý 3.5. vždy v době 7:30-13:30 hodin (12:00-12:30 obědová přestávka), případně po telefonické dohodě i jindy. Současně lze podat i odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí (formulář zde) - lhůta pro podání odvolání jsou 3 dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí. 

Zápisový lístek lze vzít zpět pouze v případě, že je uchazeč přijatý na odvolání na druhou školu. 

 

PublishDate: 
Thursday, 2022, April 28 - 4:34pm