Zvláštní rozvrh hodin 27.5.-29.5.

Ve dnech 27.5.-29.5. se z důvodu konání ústních maturitních zkoušek společné a profilové části vyučovat podle zvláštního rozvrhu hodin.

Informace - kvarta, sexta, 2.A

Důležité informace pro žáky současné kvarty, sexty a 2.A:

Druhé kolo přijímacího řízení - čtyřleté studium

Zveřejňujeme kritéria druhého kola (ke stažení v .pdf) přijímacího řízení pro obor 79-41-K41 Gymnázium (čtyřleté studium).

Poznávací zájezd do Postupimi a Berlína

Ve dnech 25.4. – 26.4.2019 navštívilo 51 žáků v doprovodu Z.Břouškové a V.Edrové bývalé rezidenční město pruských panovníků Postupim a metropoli Berlín.

Dubnový sběr starého papíru

Vyhlašujeme výsledky sběru papíru z týdne 23.4.-26.4.:

1. místo sekunda (31,4 kg na žáka)

2. místo kvarta (13,3 kg na žáka)

Vodácký kurz - Jizera a Vltava (kvarta)

V pátek 3. května a v posledním květnovém týdnu se třída kvarta zúčastní jednodenního a čtyřdenního vodáckého kurzu na Jizeře/Vltavě.

Síťovkou za méně plastů

Kurz háčkování probíhal v lednu na lyžařském kurzu v Janských Lázních se zájemkyněmi ze tříd 1.A a kvinty. Druhý pak na lyžařském kurzu v Bedřichově na začátku března se třídami sekundou a tercií.

Kritéria hodnocení společné a profilové části maturitní zkoušky

Dne 26.3. zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy materiál Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky a zkoušky Matematika+.

Informace - zájezd do Rumunska (září 2019)

Zveřejňujeme informace pro platbu poznávacího zájezdu do rumunského Banátu na konci září 2019 - zálohu ve výši 4 000 Kč plaťte dle instrukcí v posledním březnovém tý

Subscribe to Gymnázium Mnichovo Hradiště RSS