Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

Přípravný týden
29.8. Nástup pedagogů do školy po čerpání řádné dovolené
30.8. Vzdělávací akce pro zaměstnance školy - GDPR
29.8.-31.8. Opravné a doplňovací zkoušky, schůzky předmětových komisí
   
Září
3.9. Zahájení školního roku 2018/2019 (sál školy, kmenové učebny)
3.9.-5.9. Opravné maturitní zkoušky společné části na spádové škole
5.9.-7.9. Seznamovací pobyt primy a 1.A (Bartošova pec)
10.9.-14.9. Sportovní kurz septimy a 3.A v Podještědském areálu Český Dub
17.9. Opravné maturitní zkoušky - ústní (profilová i společná část)
23.9.-30.9. Jazykově poznávací zájezd do Spojeného království
28.9. Státní svátek (Den české státnosti)
   
Říjen
10.10. Schůzka školské rady GMH
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
do konce měsíce Zveřejnění okruhů a podmínek profilové části maturitní zkoušky
   
Listopad
do 2.11. Schůzky předmětových komisí
8.11. 1. klasifikační pedagogická rada
13.11. Od 15 hodin schůzka výboru SP GMH, od 16 hodin plenární schůze SP GMH, od 16:30 třídní schůzky
17.11. Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
   
Prosinec
do 3.12. Odevzdání přihlášek k maturitním zkouškám
5.12. Den otevřených dveří
19.12. Návštěva kina
od 22.12. Vánoční prázdniny
   
Leden
do 2.1. Vánoční prázdniny
3.1. Nástup do školy po vánočních prázdninách
6.1.-11.1. Lyžařský kurz (kvinta, 1.A)
14.1.-18.1. Schůzky předmětových komisí
24.1. Pololetní klasifikační pedagogická rada
26.1. Maturitní ples (Kulturní dům Turnov)
31.1. Vydání pololetního vysvědčení (výpisů), termín zveřejnění kritérií pro přijímací zkoušky
   
Únor
1.2. Pololetní prázdniny
5.2. Přijímací zkoušky nanečisto
12.2. Přijímací zkoušky nanečisto
   
Březen
do 1.3. Termín podání přihlášky ke studiu na střední škole
3.3.-8.3. Lyžařský výcvik pro sekundu a tercii
11.3.-17.3. Jarní prázdniny
18.3.-29.3. Schůzky předmětových komisí
do 29.3. Odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky (český jazyk)
   
Duben
4.4. 3. klasifikační pedagogická rada
6.4.-12.4. Pobyt studentů z partnerské školy Franz-Ludwig-Gymnasium Bamberg
9.4. Od 15 hodin schůzka výboru SP GMH, od 16 hodin třídní schůzky
v průběhu měsíce Přijímací zkoušky na čtyřleté i osmileté gymnázium; maturitní písemná práce z českého a anglického jazyka
18.4. Velikonoční prázdniny
19.4. Velký pátek
22.4. Velikonoční pondělí
25.4. Klasifikační porada pro maturanty
30.4. Volno ředitele školy pro maturanty před zkouškami společné části
   
Květen
1.5. Svátek práce
2.5.-9.5. Písemné maturitní zkoušky společné části, praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
8.5. Státní svátek (Den vítězství)
9.5.-16.5. Konzultace pro maturanty před ústními zkouškami
11.5.-17.5. Výjezd do Bamberka v rámci studentské výměny
17.5. Poslední zvonění
20.5.-24.5. Předmaturitní volno
27.5.-30.5. Ústní maturitní zkoušky, vodácký kurz (kvarta)
   
Červen
10.6.-14.6. Schůzky předmětových komisí
17.6.-21.6. Projektový týden
25.6. Klasifikační porada
27.6. Schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků
28.6. Vydání závěrečního vysvědčení
   
Hlavní prázdniny Od 29.6. do 1.9.
   
Nový školní rok Začátek v pondělí 2.9.