Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

Přípravný týden
26.8.2020 Nástup pedagogů do školy po čerpání řádné dovolené
26.8. - 27.8. Vzdělávací akce pro pedagogy - evaluace školy
31.8. Vzdělávací akce pro pedagogy - aplikace Microsoft Teams
31.8. Porada před zahájením nového školního roku
   
Září
1.9. Zahájení školního roku 2020/2021 (kmenové učebny - poučení žáků o hygienických pravidlech, školní řád, BOZP)
1.9.-2.9. Maturitní zkoušky - profilová a společná část (ústní zkoušky - opravné, písemné zkoušky - na spádové škole)
2.9.-4.9. Seznamovací pobyt primy a 1.A (Český Dub - sportovní areál)
7.9.-11.9. Sportovní kurz septimy a 3.A v Podještědském areálu Český Dub
28.9. Státní svátek (Den české státnosti)
   
Říjen
25.-31.10. Plánované setkání žáků škol zapojených v projektu Erasmus+ v Mnichově Hradišti (závisí na epidemiologické situaci v jednotlivých zemích)
28.10. Státní svátek České republiky (Den založení samostatného československého státu)
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
do konce měsíce Zveřejnění okruhů a podmínek profilové části maturitní zkoušky
   
Listopad
do 13.11. Schůzky předmětových komisí
17.11. Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
19.11. 1. čtvrtletní pedagogická rada
24.11. Konzultace třídních učitelů s rodiči našich žáků
   
Prosinec
do 1.12. Odevzdání přihlášek k maturitním zkouškám
2.12. Den otevřených dveří (POZOR!! - přesun na STŘEDU 17.2.2021)
od 23.12. Vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 4.1.2021)
   
Leden
do 3.1.2021 Vánoční prázdniny
4.1. Nástup do školy po vánočních prázdninách
3.1.-8.1. Lyžařský kurz (kvinta, 1.A - Pec pod Sněžkou)
11.1.-22.1. Schůzky předmětových komisí
26.1. Pololetní klasifikační pedagogická rada
28.1. Vydání pololetního vysvědčení (výpisů)
29.1. Pololetní prázdniny; vzdělávací akce pedagogů k formativnímu hodnocení
do 31.1. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro osmileté a čtyřleté studium
   
Únor
3.2. Informační setkání k přijímacím zkouškám pro uchazeče
8.2.-14.2. Jarní prázdniny
15.2.-20.2. Lyžařský kurz (sekunda, tercie)
17.2. Den otevřených dveří (původně plánovaný na prosinec 2020)
26.2. Maturitní ples 
   
Březen
do 1.3. Termín podání přihlášky ke studiu na střední škole (oba druhy studia)
22.3.-31.3. Schůzky předmětových komisí
do 31.3. Odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce v rámci maturitní zkoušky (český jazyk)
   
Duben
8.4. 3. klasifikační pedagogická rada
13.4. Od 15 hodin schůzka výboru SP GMH, od 16 hodin třídní schůzky
v průběhu měsíce Možnost konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (termíny určí MŠMT jednotným zkušebním schématem)
v průběhu měsíce Přijímací zkoušky na čtyřleté i osmileté gymnázium (konkrétní termíny určí MŠMT jednotným zkušebním schématem)
1.4. Velikonoční prázdniny
2.4. Velký pátek
5.4. Velikonoční pondělí
v posledním týdnu Klasifikační porada pro maturanty
   
Květen
do 13.5. Konzultace pro maturanty před ústními zkouškami
14.5. Poslední zvonění (rozloučení s maturanty)
18.5.-22.5. Předmaturitní volno
24.5.-27.5. Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části; vodácký kurz (kvarta)
   
Červen
1.6.-11.6. Schůzky předmětových komisí
14.6.-18.6. Projektový týden
24.6. Závěrečná klasifikační porada
koncem měsíce Schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků
30.6. Vydání závěrečního vysvědčení
   
Hlavní prázdniny Od 1.7. do 31.8.
   
Nový školní rok Začátek ve středu 1.9.2021