Organizace školního roku

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 

Přípravný týden
26.8.2020 Nástup pedagogů do školy po čerpání řádné dovolené
26.8. - 27.8. Vzdělávací akce pro pedagogy - evaluace školy
31.8. Vzdělávací akce pro pedagogy - aplikace Microsoft Teams
31.8. Porada před zahájením nového školního roku
   
Září
1.9. Zahájení školního roku 2020/2021 (kmenové učebny - poučení žáků o hygienických pravidlech, školní řád, BOZP)
1.9.-2.9. Maturitní zkoušky - profilová a společná část (ústní zkoušky - opravné, písemné zkoušky - na spádové škole)
2.9.-4.9. Seznamovací pobyt primy a 1.A (Český Dub - sportovní areál)
7.9.-11.9. Sportovní kurz septimy a 3.A v Podještědském areálu Český Dub
28.9. Státní svátek (Den české státnosti)
   
Říjen
25.-31.10. Plánované setkání žáků škol zapojených v projektu Erasmus+ v Mnichově Hradišti (závisí na epidemiologické situaci v jednotlivých zemích)
28.10. Státní svátek České republiky (Den založení samostatného československého státu)
29.10.-30.10. Podzimní prázdniny
do konce měsíce Zveřejnění okruhů a podmínek profilové části maturitní zkoušky
   
Listopad
do 13.11. Schůzky předmětových komisí
17.11. Státní svátek (Den boje za svobodu a demokracii)
19.11. 1. čtvrtletní pedagogická rada
24.11. Konzultace třídních učitelů s rodiči našich žáků
   
Prosinec
do 1.12. Odevzdání přihlášek k maturitním zkouškám
2.12. Den otevřených dveří (POZOR!! - přesun na STŘEDU 17.2.2021)
od 23.12. Vánoční prázdniny (nástup do školy v pondělí 4.1.2021)
   
Leden
do 3.1.2021 Vánoční prázdniny
4.1. Nástup do školy po vánočních prázdninách
3.1.-8.1. Lyžařský kurz (kvinta, 1.A - Pec pod Sněžkou) - zrušen
11.1.-22.1. Schůzky předmětových komisí
26.1. Pololetní klasifikační pedagogická rada
28.1. Vydání pololetního vysvědčení (výpisů)
29.1. Pololetní prázdniny
do 31.1. Zveřejnění kritérií přijímacího řízení pro osmileté a čtyřleté studium
   
Únor
3.2. Informační setkání k přijímacím zkouškám pro uchazeče - zrušeno
8.2.-14.2. Jarní prázdniny
15.2.-20.2. Lyžařský kurz (sekunda, tercie) - zrušen
17.2. Den otevřených dveří (původně plánovaný na prosinec 2020; online setkání s uchazeči)
26.2. Termín původně plánovaný pro maturitní ples - zrušen
   
Březen
do 1.3. Termín podání přihlášky ke studiu na střední škole (oba druhy studia)
22.3.-31.3. Schůzky předmětových komisí
do 31.3. Odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce v rámci maturitní zkoušky (český jazyk) - přesunuto na 30.4.
   
Duben
8.4. 3. klasifikační pedagogická rada
12.4. - 16.4. Možnost konání on-line třídních schůzek
1.4. Velikonoční prázdniny
2.4. Velký pátek
5.4. Velikonoční pondělí
30.4. Termín rozhodnutí maturantů o konání dobrovolné maturitní zkoušky z českého/cizího jazyka
30.4. Termín odevzdání seznamu literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka
   
Květen
3.5. Přijímací zkoušky (jednotné didaktické testy z matematiky a z českého jazyka) - čtyřleté studium, 1. termín
4.5. Přijímací zkoušky (jednotné didaktické testy z matematiky a z českého jazyka) - čtyřleté studium, 2. termín
5.5. Přijímací zkoušky (jednotné didaktické testy z matematiky a z českého jazyka) - osmileté studium, 1. termín
6.5. Přijímací zkoušky (jednotné didaktické testy z matematiky a z českého jazyka) - osmileté studium, 2. termín
7.5. Uzavření klasifikace za druhé pololetí z maturitních předmětů
11.5. Klasifikační porada pro maturitní třídy
14.5. Poslední vyučovací den maturantů
17.5.-21.5. Předmaturitní volno
24.5. Didaktické testy písemné části maturitní zkoušky - matematika, anglický jazyk
25.5. Didaktické testy písemné části maturitní zkoušky - český jazyk
26.5. Didaktické testy písemné části maturitní zkoušky - matematika nepovinná, německý jazyk
28.5. Písemná práce profilové maturitní zkoušky z matematiky
   
Červen
1.6.-11.6. Schůzky předmětových komisí
2.-3.6. Náhradní termíny přijímacích zkoušek
2.6. Praktická zkouška profilové maturitní zkoušky z informatiky
14.6.-18.6. Ústní maturitní zkoušky profilové části
24.6. Závěrečná klasifikační porada
koncem měsíce Schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků
30.6. Vydání závěrečního vysvědčení
   
Červenec  
7.-9.7. Mimořádný termín didaktických testů maturitní zkoušky (pro žáky, kteří v řádném termínu byli v karanténě)
   
Hlavní prázdniny Od 1.7. do 31.8.
   
Nový školní rok Začátek ve středu 1.9.2021