Průvodce přípravou na přijímací zkoušky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, Cermat) připravilo pro uchazeče o studium na střední škole průvodce, kde naleznou základní informace ke konání jednotných přijímacích zkoušek. 

Naši studenti jsou aktivní i v této době

Přestože se stále učí distančně, plní žáci gymnázia úkoly, u kterých musí opustit své počítače a domovy. Např.

Zrušení projektového týdne

Z důvodu nejasného vývoje epidemiologické situace a vzhledem k aktuálním opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví ČR jsme pro letošní školní rok po lyžařských kurzech a maturitním ples

Opatření MŠMT a MZd k přijímacím zkouškám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-7, dodatek k přijímacímu řízení, a Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření č. j.

První fáze návratu žáků se gymnázií netýká

Nejméně do 23. dubna bude probíhat výuka ve všech třídách distanční formou. 

Přijímací řízení - aktuality (17.3.2021), časový rozpis

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10.3.2021 se přijímací testy pro žáky devátých a pátých tříd základních škol přesouvají z poloviny dubna takto:

Změny v termínech maturitních zkoušek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 10. března změny v termínech a podmínkách letošních maturitních zkoušek.

Úřední hodiny v dubnu

Během období, kdy neprobíhá prezenční školní výuka, budou úřední hodiny v kanceláři školy takto:

PONDĚLÍ a STŘEDA v době 8 - 12 hodin (platí od 7.4.)

Představujeme naši školu (film, prezentace)

Pod tímto odkazem naleznete všechny informace pro uchazeče (přihlášky, kritéria, termíny, ilustrační testy atd.).

Přijímací řízení - kritéria

Zveřejňujeme kritéria přijímacího řízení pro čtyřleté studium (obor 79-41-K/41 Gymnázium) a osmileté studium (obor 79-41-K/81 Gymnázium) od ško

Subscribe to Gymnázium Mnichovo Hradiště RSS