O škole

Gymnázium Mnichovo Hradiště je všeobecně vzdělávací škola, která nabízí osmileté studium pro žáky z pátých tříd ZŠ a čtyřleté studium pro absolventy devátých tříd ZŠ. Studium je zakončeno maturitou. Jsme relativně malou školou (ve 12 třídách působí celkem 29 plně kvalifikovaných pedagogů), což nám umožňuje znát se a respektovat navzájem. 

Naším hlavním cílem je kvalitní příprava na navazující studium, ale i vytvoření předpokladů pro osobnostní rozvoj a celoživotní vzdělávání. V posledních dvou ročnících nabízíme žákům  humanitní, nebo přírodovědné zaměření s možností další profilace pomocí volitelných předmětů.

V budově školy se nachází také školní jídelna spadající pod 2. ZŠ, s níž sdílíme společně budovu.

Ubytování studentů nezajišťujeme.

Chcete nám napsat nebo nás kontaktovat - využijte kontaktní formulář či e-mail

Historie školy

1953 – došlo k založení jedenáctileté střední školy, první střední školy v Mnichově Hradišti. První žáky čeká od 1.9. tříleté studium.

1961 – na základě nového školského zákona se název školy mění na Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ).

1968 – střední všeobecně vzdělávací školy se v rámci republiky transformují na gymnázia. O rok později tak máme v jednom ročníku dvě třídy, délka studia se prodlužuje na čtyři roky.

1990 - je zahájena výuka víceletého gymnázia, první primáni studují sedm let. Do prvních ročníků je tak přijímána jedna třída čtyřletého studia a jedna třída studia sedmiletého. Od září roku 1995 mají studenti víceletého gymnázia studium osmileté.

2001 - financování státních středních škol v České republice přechází na nově vzniklé kraje. Gymnázium Mnichovo Hradiště se tak stává příspěvkovou organizací Středočeského kraje.

2007 - tak jako jiné školy, i naše gymnázium začíná v praxi realizovat svůj školní vzdělávací program. Jsou zrušeny jednotné osnovy, žákům na obou stupních studia je nabízeno daleko více volitelných předmětů. Mezi zřejmě nejvýznamnější změnu patří možnost výběru přírodovědné nebo humanitní větve ve třetích ročnících vyššího studia.

2011 - poprvé se konají tzv. státní maturity. Maturanti v celé zemi skládají ve dvou úrovních totožnou zkoušku z českého jazyka, dále mají na výběr mezi cizím jazykem a matematikou. V tzv. profilové části již maturují z dalších dvou všeobecně vzdělávacích předmětů, které zpravidla potřebují při svém studiu na vysoké škole.

2013 - všichni žáci maturují v rámci státní maturity v jedné úrovni, počet zkoušek se celkově nemění.

 

ŘEDITELÉ ŠKOLY ZA UPLYNULÝCH 71 LET

1953 – 1969 - Miloslav Nepimach

1969 – 1982 - Karel Menzel

1982 – 1990 - Mgr. Eduard Havránek

1990 – 1994 - PhDr. Jaroslava Trojanová

1994 – 2016 - Mgr. Jaromír Ševců

2016 – dosud - PhDr. Lenka Sosnovcová

 

O ŠKOLE

Krátké studentské video v anglickém jazyce, představující naší školu.

 

MNICHOVO HRADIŠTĚ

Studentské video představující naše město. V anglickém jazyce.