Ročníkové práce studentů

Každoročně studenti třetích ročníků vyššího gymnázia tvoří své ročníkové práce.

Toto je souhrn nejdůležitějších pravidel.

Detailnější pokyny najdete níže v dokumentech  PDF.

Zodpovědnost :

  • Student je plně zodpovědný za přípravu práce a spolupráci s vedoucím práce. Musí organizačně zajistit a absolovat minimálně tři konzultace.

Termíny :

  • Výběr tématu v závěru  2. ročníku, nejdéle však v říjnu 3. ročníku,
  • Odevzdání do konce března 3. ročníku,
  • Ohodnocení nejpozději do zahájení ústních maturit,
  • Prezentování pro nižší ročníky začátkem června 3. ročníku.

Hodnotitelé: 

  • Vedoucím práce je pedagog GMH, nebo externista schválený vedením školy.
  • Dalším hodnotitelem je učitel Informatiky ve 3. ročníku.

Aktualizováno pro rok 2023/2024.