Přijímací řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo nové webové stránky k připravovaným změnám v přijímacím řízení na střední školy. Odkaz zde

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu (formulář platný od roku 2019) - excel, pdf, poznámky k přihláškám

Kritéria přijímacího řízení zveřejníme do konce ledna 2024.

Od 1. ledna 2024 by měla začít platit novela školského zákona, jejíž součástí by měla být změna přijímacího řízení. Více zde (odkaz na informace od Centra pro zjišťování výsledky vzdělávání).

Kód studia: čtyřleté 79-41-K41, osmileté 79-41-K81

Obor studia: Gymnázium (pro čtyřleté i osmileté studium)

Potvrzení od lékaře vyžadujeme jen tehdy, pokud se jedná o (dlouhodobé) zdravotní problémy mající vliv na výuku. Studium na gymnáziu (obecná příprava) nevyžaduje podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Formulář odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Termíny přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium: 12. dubna a 15. dubna 2024
osmileté studium: 16. dubna a 17. dubna 2024
náhradní termín pro oba dva typy studia: 29. dubna a 30. dubna 2024
Odkaz na webové stránky Cermat (přijímací řízení)

 

Ilustrační testy

Ilustrační testy z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ (pro každý test vždy zadání /testový sešit/, záznamový arch, klíč správných řešení). Další ilustrační testy zveřejněné na webových stránkách Cermat.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 17. ledna 2024, škola otevřena od 9:00 do 16:30 hodin

možnost online setkání (v prostředí MS Teams) - středa 14. února 2024