Přijímací řízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spustilo nové webové stránky k připravovaným změnám v přijímacím řízení na střední školy. Odkaz zde

Formulář přihlášky k dennímu studiu na gymnáziu (formulář platný od 1.1.2024): pdf excel

Kritéria přijímacího řízení jsme zveřejnili 31. ledna 2024 (k dispozici na této stránce dole).

Od 1. ledna 2024 platí novela školského zákona se změnami v organizaci přijímacího řízení a vyhláška č. 422/2023 o přijímacím řízení na střední školy. Legislativa zde

Kód studia: čtyřleté 79-41-K41, osmileté 79-41-K81

Obor studia: Gymnázium (pro čtyřleté i osmileté studium)

Potvrzení od lékaře vyžadujeme jen tehdy, pokud se jedná o (dlouhodobé) zdravotní problémy mající vliv na výuku. Studium na gymnáziu (obecná příprava) nevyžaduje podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

Informace pro rodiče uchazečů o střední vzdělávání (Cermat)

Jak vyplnit elektronickou přihlášku (video Cermat)

Odkaz na systém DiPSy (Digitální přihlašovací systém)

 

Termíny přijímacích zkoušek:

čtyřleté studium: 12. dubna a 15. dubna 2024
osmileté studium: 16. dubna a 17. dubna 2024
náhradní termín pro oba dva typy studia: 29. dubna a 30. dubna 2024
Odkaz na webové stránky Cermat (přijímací řízení)

 

Ilustrační testy

Ilustrační testy z matematiky a českého jazyka pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ na webových stránkách Cermat zde. Procvičování testů zde

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 17. ledna 2024, škola otevřena od 9:00 do 16:30 hodin

možnost online setkání (v prostředí MS Teams) - středa 14. února 2024