Erasmus+ Bamberk, Německo 2023/24

Téma projektu
Studijní mobilita
Termín mobility
-
Obsazení
4 studenti - 2.A, sexta, 3.A, septima
Kritéria výběru

1. Ročníky, kterých se to týká:
2.A/sexta, 3.A/septima

2. Nepodkročitelná kritéria - obecná kritéria pro Erasmus, která musí splnit každý všechna - závisí na individuálním posouzení učitele
a) upřednostnění těch, kteří se tohoto pobytu nezúčastnili
b) chování - žádný kázeňský postih
c) omluvená absence nepřekračující 20 procent
d) klasifikace splněná ve všech předmětech

3. bodovaná kritéria:
a) jazyková vybavenost - posuzuje vyučující daného jazyka
známka na konci předchozího šk. roku
b) aktivita v soutěžích NJ (konverzační soutěž)
c) jiná aktivita (např. o prázdninách -německý tábor, jazykový kurz,... ne ale dovolená či průjezd Německem apod.)
d) účast na akcích školy (jarmark, oslavy, fair traide, …)
e) jiná práce/pomoc škole (při projektech, v knihovně, ….)

v případě rovnosti bodů - pohovor

Výběr - 2 kluci, 2 holky - kvůli pokojům, aby studenti mohli být po 2 (případně jen dívky či jen kluci - podle přihlášených osob)

Datum uzavření přihlášek a výběr studentů bude uveden na nástěnce (pravděpodobně v prosinci)

Místo mobility

Franz Ludwig Gymnasium