Erasmus+ Bamberk, Německo 2023/24

Téma projektu
Studijní mobilita
Termín mobility
-
Obsazení
4 studenti - 2.A, sexta, 3.A, septima
Postřehy z mobility

Každá spolková země v Německu má odlišný vzdělávací plán a školský systém. My jsme měli možnost porovnat český styl výuky s Gymnasiem Franze Ludwiga (FLG) v Bamberku.

Zde jsou studenti známkováni od 1 do 6 a vyučování probíhá v dvou 45minutových blocích s 15minutovou pauzou. Gymnasium je zaměřeno na humanitní předměty a cizí jazyky (angličtina, latina, francouzština a starořečtina). Smyslem hodin není probrat co nejvíce látky a zapsat si mnoho poznámek, ale soustřeďují se na problematiku daného tématu a samostatně o tom přemýšlejí, hledají způsoby a možná řešení nebo příčiny problému. I přesto že mají během hodin i přestávek zakázáno používat mobilní telefon, jejich výuka je velmi moderně uzpůsobena digitálním technologiím a mnoho studentů si píše poznámky elektronicky do iPadu.

Bamberk je úchvatné město s 80 tisíci obyvateli ležící na severu Bavorska. První zmínky pocházejí z 10. století, ale vědci se domnívají, že již dávno předtím zde bylo sídlo Keltů. Malebné centrum města je zapsáno do seznamu UNESCO, neboť hrad, katedrály, kostely a hrázděné domy, které byly stavěny ve všech uměleckých stylech, jsou dominantou tohoto města a turistickou destinací. Klid města a čistota ulic se jen tak někde nenajde. A byl to pro nás tvrdý návrat do reality, když jsme navštívili jiné blízké město, Norimberk.

Do Německa jsme odjížděli za účelem procvičování a zdokonalování němčiny, ale můžeme říci, že si odvážíme více než jen studijní zkušenosti. Poznali jsme jinou kulturu, jídlo,náturu lidí, styl života a někteří z nás změnili svůj pohled na německou společnost, který byl dříve jen stereotypním názorem, ale nyní pramení z vlastních poznatků.

Barbora Linhartová 2.A

Kritéria výběru

1. Ročníky, kterých se to týká:
2.A/sexta, 3.A/septima

2. Nepodkročitelná kritéria - obecná kritéria pro Erasmus, která musí splnit každý všechna - závisí na individuálním posouzení učitele
a) upřednostnění těch, kteří se tohoto pobytu nezúčastnili
b) chování - žádný kázeňský postih
c) omluvená absence nepřekračující 20 procent
d) klasifikace splněná ve všech předmětech

3. bodovaná kritéria:
a) jazyková vybavenost - posuzuje vyučující daného jazyka
známka na konci předchozího šk. roku
b) aktivita v soutěžích NJ (konverzační soutěž)
c) jiná aktivita (např. o prázdninách -německý tábor, jazykový kurz,... ne ale dovolená či průjezd Německem apod.)
d) účast na akcích školy (jarmark, oslavy, fair traide, …)
e) jiná práce/pomoc škole (při projektech, v knihovně, ….)

v případě rovnosti bodů - pohovor

Výběr - 2 kluci, 2 holky - kvůli pokojům, aby studenti mohli být po 2 (případně jen dívky či jen kluci - podle přihlášených osob)

Datum uzavření přihlášek a výběr studentů bude uveden na nástěnce (pravděpodobně v prosinci)

Místo mobility

Franz Ludwig Gymnasium