Pozvánky k přijímacím zkouškám

Dnes (25.3.) jsme přes systém DiPSy odeslali pozvánky k přijímacím zkouškám zákonným zástupcům těch uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu elektronickou formou. Pozvánky uchazečům, kteří podali přihlášku hybridní nebo papírovou formou, odešleme tento týden doporučeně poštou.
Údaj o učebně v pozvánce je pouze informativní - rozmístění do konkrétních učeben bude vyvěšené na dveřích jednotlivých místností v den konání zkoušek.