Samet na školách - informace a rezervační systém

V pondělí 13. listopadu pořádáme akci Samet na školách, jejímž cílem je nejen připomenutí událostí 17. listopadu, ale také zaměřit se na dodržování lidských práv, udržitelný život apod. Více v příloze.

První vyučovací hodina proběhne podle běžného pondělního rozvrhu. Zahájení projektu je naplánované na 9:00 hodin na školním hřišti. Od 3. vyučovací hodiny pak proběhnou workshopy podle jednotlivých témat (třídy nižšího gymnázia mají vlastní program poskytnutý Knihovnou Václava Havla, žáci tříd vyššího gymnázia navštíví projekty podle svého zaměření a zájmu). 

Původní rezervace jsou z technických důvodů zrušeny.  
9.11.2023 ve 12:00 se rezervační systém znovu otevírá pro rezervace. 

Rezervační systém pro přihlašování na program Samet na školách.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/SametnaGMH2023@student.gmh.cz/bookings/

Prima a sekunda ukončí výuku cca ve 12:10 hodin, tercie a kvarta kolem 13:00 hodin a třídy vyššího gymnázia nejpozději ve 14:00 hodin. Další výuka odpadá.