Přijímací zkoušky - informace pro rodiče uchazečů

V souvislosti se změnami v podávání přihlášek k přijímacímu řízení připravilo MŠMT materiály pro rodiče uchazečů.

Odkaz na video Národního pedagogického institutu

Odkaz na internetové stránky Cermat - materiály k přijímacím zkouškám

Souhrnné informace MŠMT k přijímacím zkouškám

Algoritmus pro přijímací zkoušky - umístění uchazečů podle priority škol (odkaz na YouTube)

Informace Národního pedagogického institutu k elektronickým přihláškám