oznámení

Nový web k přijímacím zkouškám + aplikace k testování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo nové internetové stránky s informacemi o chystaných změnách v přijímacím řízení na střední školy. Od 1.1.2024 by měla začít platit novela školského zákona, která má změnit systém přihlašování k přijímacím zkouškám. 

Odkaz zde

Ministerstvo školství připravilo také testovací aplikaci pro přijímací zkoušky s názvem "Trénuj a uč se". Odkaz zde

Úspěšná reprezentace na Ekologické olympiádě

29. ročníku středočeského kola Ekologické olympiády konaného 22. - 23. září 2023 ve Vlašimi se zúčastnilo 15 družstev. V tříčlenných týmech se studenti utkali ve dvou praktických úlohách, poznávání přírodnin a testu z ekologie. Tématem letošního kola bylo „Zemědělství, potraviny a klimatické změny“. V první praktické úloze se věnovali studenti analýze dopadů změny územního plánu okrajové části Vlašimi, kde dochází k novým záborům zemědělské půdy. Ve druhé praktické úloze družstva hrabala posekanou mokřadní louku, ve které byli naši studenti nejlepší.

Smutná zpráva

V pátek 8. září 2023 zemřela paní Marie Kučerová, dlouholetá členka pedagogického sboru Gymnázia Mnichovo Hradiště. Paní profesorka Kučerová působila na naší škole v letech 1957 až 1991 (část té doby pod rodným jménem Železná). Studentům předávala znalosti v oborech český jazyk a literatura a geografie, do jejich srdcí se zapsala zejména schopností bystrého úsudku, nadhledem a laskavě přísným přístupem. Trvalá vzpomínka na ni bude zachována v myslích absolventů gymnázia, z nichž mnozí s ní zůstali v kontaktu až do posledních dní.

Poděkování

Děkujeme všem žákům i pedagogům, kteří se podíleli na vydařených oslavách 70. výročí založení gymnázia v sobotu 10. června. Věříme, že všichni návštěvníci byli s programem oslav spokojeni a že rádi zavzpomínali na časy strávené ve školních lavicích.

Dále děkujeme sponzorům akce za materiální podporu i školní jídelně ve Studentské ulici za občerstvení.