Kritéria přijímacího řízení - aktualizace 31.1.

Vyhlašujeme kritéria 1. kola přijímacího řízení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo dne 30.1.2024 navýšení kapacity školy, díky čemuž do čtyřletého studia přijímáme maximálně 30 žáků a do osmiletého studia maximálně 26 žáků. 

Veškeré informace o přijímacím řízení najdete zde

Zveřejněno 29.1.2024, aktualizace 31.1.2024