Den Země (turistický den)

V pondělí 15. 4. je tradiční turistický den pro všechny třídy gymnázia spojen:

· s bleskovým sběrem starého papíru

Třídy soutěží o právo mít jeden den v září mimo lavice, pokud všichni žáci donesou alespoň 4 kg starého papíru (ne karton ani kalendáře s vrstvou laku). 4 kg za nepřítomného žáka může donést spolužák a zároveň jeden žák nemůže přinést sběr za více než jednoho spolužáka. Pokud by tuto podmínku splnilo více tříd, vítězí třída s větším množstvím sběrového papíru na žáka.

· s výletem k maloplošnému chráněnému území či zajímavému místu v okolí školy

· s úklidem části trasy v rámci akce „Ukliďme Česko“